Posiadane certyfikaty

W pracach na wysokościach mam do czynienia często z obiektami przemysłowymi i technicznymi konstrukcjami, w czym wykształcenie wyższe techniczne w stopniu inżyniera bardzo pomaga. Jednak prawdziwe przygotowanie daje szkolenie do prac na wysokości, które posiadam oraz doświadczenie, które zdobyłem w czasie wielu lat pracy w zawodzie. Ponadto mam szkolenie dotyczące zasad bhp w pracy, co pomaga zachować bezpieczeństwo podczas wykonywanych czynności, a my kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo i działamy zgodnie z zasadą „safety first” („bezpieczeństwo przede wszystkim”).

Pracujemy według standardów IRATA i ODTL. IRATA (Industrial Rope Acess Trade Association) International jest to brytyjska organizacja założona pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku. Powstała w celu rozwiązywania problemów związanych z utrzymaniem ruchu w przemyśle naftowym i gazowym. Inicjatorami powstania tego stowarzyszenia były ówcześnie wiodące w przemyśle firmy, które zaczęły wykorzystywać w techniki linowe, a zależało im na zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy. ODTL (Organizacja Techników Dostępu Linowego) została stworzona w Polsce i skupia się na tematyce prac na wysokości, przy czym opiera się na systemie brytyjskim IRATA z uwzględnieniem krajowych warunków i norm.